بررسی خواص آنتی اکسیدانی پوست و میوه گلابی خاردار کاکتوس

مدیر سایت

مدیر سایت

بررسی خواص آنتی اکسیدانی پوست و میوه گلابی خاردار کاکتوس

در این پژوهش میوه گلابی خاردار کاکتوس از بازار محلی در تهران تهیه گردید. به منظور کاهش فعالیت های تنفسی و بیولوژیکی تا زمان آزمایش در یخچال، در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شد. میوه به وسیله آسیاب والک آسیاب گردید. به منظور استخراج عصاره  ۱۲گرم میوه گلابی خاردار و ۳ گرم پوست میوه کاکتوس خرد شده به ترتیب با ۱۲۰ میلی لیتر و ۳۰ میلی لیتر حلال متانول (نسبت اختلاط وزنی-حجمی ۱:۱۰) مخلوط گردیده و در هات پلیت با دور rpm 250 به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط قرار گرفت و پس از آن تحت شرایط خلاء توسط قیف بوخنر با کاغذ صافی واتمن شماره ۱ صاف گردید. حال به وسیله تبخیر کننده چرخان (مدل۴۰۰ Laborata) در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد تغلیظ و در نهایت عصاره ها توسط خشک کن تخت خلاء در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد خشک شدند و تا زمان استفاده در ظرف سربسته و غیر قابل نفوذ به هوا در دمای ۴ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. تمامی مواد مورد استفاده در این تحقیق از شرکت های مرک و سیگما با درصد خلوص بالا تهیه شدند.

آزمون های شیمیایی:

اندازه گیری میزان فنولی کل عصاره پوست و میوه گلابی خاردار:

ابتدا محلول های استاندارد از عصاره گلابی خاردار با حلالی که توسط آن عمل استخراج صورت گرفته(متانول) ودر غلظت های مختلف در دامنه ،۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و آنتی اکسیدان (BHT) آماده گردید. سپس به لوله های آزمایش فویل پیچ شده، ۰.۵ میلی لیتر عصاره، ۲.۵ معرف فولین سیوکالتیو ۰.۲ نرمال (برای تهیه معرف فولین سیوکالتیو،این محلول غلیظ با آب مقطر به نسبت۱ به ۱۰ رقیق شده بود) و پس از ده دقیقه دو میلی لیتر محلول کربنات سدیم ۷.۵ درصد اضافه گردید. پس از گذشت یک ساعت در دمای اتاق، جذب آن در طول موج ۷۶۵ نانومتر خوانده شد. در نهایت میزان ترکیبات فنولی توسط رابطه ۱ (منحنی کالیبراسیون برای اسید گالیک به عنوان استاندارد با ضریب تبیین ( ۰.۹۶) بر مبنای اسید گالیک برحسب درصد تعیین شد (برگرفته از Kukic et al ,2008).

بررسی خواص آنتی اکسیدانی و قدرت رادیکال گیرندگی عصاره  پوست و میوه گلابی خاردار

اندازه گیری فعالیت مهار کنندگی رادیکال های آزاد (DPPH) عصاره پوست و میوه گلابی خاردار:

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی با بررسی فعالیت مهار کنندگی رادیکال آزاد (DPPH) اندازه گیری شد. ماده ۲ و ۲ دی فنیل ۱- پیکریل هیدرازیل یا (DPPH) یک ترکیب رادیکالی پایدار با رنگ بنفش می باشد که با احیا شدن توسط عناصر تشکیل دهنده الکترون یا هیدروژن (ترکیبات آنتی اکسیدانی) به دی فنیل پیکریل هیدرازیل زرد رنگ تبدیل می شود. توانایی دادن اتم هیدروژن یا الکترون توسط ترکیبات و عصاره های مختلف در این تست با میزان بی رنگ کردن یا کاهش میزان جذب نوری محلول بنفش (DPPH) در متانول مورد سنجش قرار می گیرد. در این روش به عنوان ترکیب رادیکالی پایدار از ماده (DPPH) به عنوان معرف استفاده می ­شود. بدین ترتیب که ۵۰ میکرو لیتر از غلظت های مختلف عصاره در متانول به طور جداگانه هرکدام به ۲ میلی لیتر محلول ۰۰۴/۰ درصد (DPPH) اضافه گردید. بعد از ۹۰ دقیقه گرم خانه گذاری در دمای اتاق، جذب نوری نمونه در طول موج ۵۱۷ نانومتر در مقابل شاهد قرائت شد. درصد مهار رادیکال های آزاد (DPPH) با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید (برگرفته از Burits, 2000).

بررسی خواص آنتی اکسیدانی و قدرت رادیکال گیرندگی عصاره  پوست و میوه گلابی خاردار

نتیجه گیری

امروزه یکی از مشکلات صنعت غذا استفاده از ترکیبات مختلف سنتیک به عنوان نگهدارنده می باشد که خطرات بالقوه هرکدام از این ترکیبات جهت سلامتی انسان هابه اثبات رسیده است.لذا تحقیق و بررسی منابع آنتی اکسیدان های طبیعی به منظور جایگزین کردن ترکیبات سنتزی ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این تحقیق در راستای کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی، خواص آنتی اکسیدانی عصاره پوست و میوه گلابی خاردار  با اندازه گیری مقدار ترکیبات فنولی و قدرت مهارکنندگی رادیکال های آزاد بررسی و با آنتی اکسیدان سنتزی (BHT) مقایسه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میزان رادیکالی گیرنده عصاره های میوه گلابی خاردار در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی (BHT) بالاتر بود.  عصاره میوه گلابی خاردار به دلیل غنی بودن از ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی دارای پتانسیل فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری است. همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه وابسته به غلظت بود، به طوری که در غلظت ۸۰۰ پی پی ام، این عصاره به خوبی توانست خاصیت آنتی اکسیدانی و فعالیت مهارکنندگی بیشتری نیز نسبت به نمونه نسبت به انتی اکسیدان سنتزی در غلظت ۲۰۰ پی پی ام نشان دهد و بیشترین مقدار ترکیبات فنولی آن پوست عصاره گلابی خاردار در ۸۰۰ پی پی ام عصاره با مقدار ۲۴، ۷۰ و بیشترین فعالیت مهارکنندگی رادیکال های آزاد در میوه گلابی خاردار با مقدار ۷۵.۰۷ درصد بدست امد که این عصاره نسبت به نمونه حاوی ۲۰۰ پی پی ام آنتی اکسیدان سنتزی با مقدار ۱۳.۵۵ پی پی ام ترکیبات فنلی و مقدار ۷۱.۸۰ درصد فعالیت مهارکنندگی  در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معناداری داشت همچنین  می توان عصاره این میوه را به عنوان منبع مناسبی از آنتی اکسیدان های طبیعی مورد پژوهش بیشتر قرار داد و در صنعت غذا و دارو از آن بهره برد.

 

محصولات پیشنهادی پویان سلامت:

اشتراک گزاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.