پودر افزایش وزن گیاهی کربو وان

مشخصات محصول:

موثر در افزایش وزن خانم ها و آقایان
تقویت عمومی بدنی
افزایش استقامت و توان
بدون ورزش بدون رژیم
۸ تا ۱۲ کیلو افزایش در هر دوره
بدون بازگشت

تومان

توضیحات

پودر افزایش وزن گیاهی کربو وان موثر در افزایش وزن خانم ها و آقایان، تقویت عمومی بدنی می باشد

سایر ویژگی ها:

تقویت عمومی بدنی
افزایش استقامت و توان
بدون ورزش بدون رژیم
۸ تا ۱۲ کیلو افزایش در هر دوره
بدون بازگشت

شرکت پویان سلامت نوین تدبیر وابسته به آکادمی تخصصی یزدانی

توجه توجه شعبه و نماینده ای نداریم

۰۹۱۲۰۳۹۹۱۳۸
۰۹۳۹۲۷۳۹۸۶۲